Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
31   Zlín,Jaroslavice,točna - Zlín,Mladcová,Bartošův dům
Čas Zastávka Prac.dny–školní prázdniny
platnost 6.4.2023
Dny pracovního klidu
platnost od 1.10.2022
-
-
0
1
3
5
7
7
7
8
9
10
12
13
15
16
17
19
Mladcová,Bartošův dům  (#)
Mladcová,hřiště  (x#)
Rozvodna  (x#)
Mladcovská  (x)
Čepkov  (x)
U Zámku  (A)
Školní  (A)
Památník T. Bati  ()
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 32 52 
05 22 52 
06 22 52 
07 19P 52 
08 32 
09 12 52 
10 32P 
11 12 52 
12 32 
13 12 42 
14 12 42 
15 12 42 
16 12 42 
17 12 42 
18 12 52 
19 32 
20 18 
21 18 
22 08 48k 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 04 54 
06 48 
07 27 
08 07 47 
09 27 
10 07 47 
11 27 
12 07 47 
13 27 
14 07 47 
15 27 
16 07 47 
17 27 
18 07 47 
19 25 
20 15 
21 05 
22 08 48k 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ze zast. Školní jede na Lesní čtvrť
P - Jede k Památníku T. Bati přes Nám. Míru
k - Vozovna po Kvítkové ulici
x - Zastávka na znamení