Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
31   Zlín,Jaroslavice,točna - Zlín,Mladcová,Bartošův dům
Čas Zastávka Prac.dny–školní prázdniny
platnost 6.4.2023
Dny pracovního klidu
platnost od 1.10.2022
-
-
-
0
2
4
6
6
6
7
8
9
11
12
14
15
16
18
Mladcová,Bartošův dům  (#)
Mladcová,hřiště  (x#)
Rozvodna  (x#)
Mladcovská  (x)
Čepkov  (x)
U Zámku  (A)
Školní  (A)
Památník T. Bati  ()
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 33 53 
05 23 53 
06 23 53 
07 20P 53 
08 33 
09 13 53 
10 33P 
11 13 53 
12 33 
13 13 43 
14 13 43 
15 13 43 
16 13 43 
17 13 43 
18 13 53 
19 33 
20 19 
21 19 
22 09 49k 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 05 55 
06 49 
07 28 
08 08 48 
09 28 
10 08 48 
11 28 
12 08 48 
13 28 
14 08 48 
15 28 
16 08 48 
17 28 
18 08 48 
19 26 
20 16 
21 06 
22 09 49k 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ze zast. Školní jede na Lesní čtvrť
P - Jede k Památníku T. Bati přes Nám. Míru
k - Vozovna po Kvítkové ulici
x - Zastávka na znamení