Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
31   Zlín,Jaroslavice,točna - Zlín,Mladcová,Bartošův dům
Čas Zastávka Letní omezení
platnost 1.7.-31.8.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 2.7.2022
-
-
-
-
0
2
4
4
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
Mladcová,Bartošův dům  (#)
Mladcová,hřiště  (x#)
Rozvodna  (x#)
Mladcovská  (x)
Čepkov  (x)
U Zámku  (A)
Školní  (A)
Památník T. Bati  ()
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 39 59 
05 29 59 
06 29 
07 00 27P 
08 00 35 
09 15 55 
10 35P 
11 15 55 
12 35 
13 15 45 
14 15 45 
15 15 45 
16 15 45 
17 15 45 
18 15 55 
19 35 
20 20 
21 20 
22 10 50k 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 06 56 
06 50 
07 29 
08 09 49 
09 29 
10 09 49 
11 29 
12 09 49 
13 29 
14 09 49 
15 29 
16 09 49 
17 29 
18 09 49 
19 27 
20 17 
21 07 
22 10 50k 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ze zast. Školní jede na Lesní čtvrť
P - Jede k Památníku T. Bati přes Nám. Míru
k - Vozovna po Kvítkové ulici
x - Zastávka na znamení