Dne 3.2.2023 (pátek) jsou pololetní školní prázdniny.
Provoz MHD je veden podle jízdních řádů "pracovní dny-školní prázdniny"

Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
70   Zlín,Podvesná XVII - Otrokovice,Štěrkoviště
Čas Zastávka Prac.dny–školní prázdniny
platnost 3.2.2023
Dny pracovního klidu
platnost od 1.10.2022
-
0
2
3
5
7
7
8
11
16
18
20
21
23
24
26
26
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
47
49
51
52
53
54
56
Otrokovice,Štěrkoviště  (A)
Otrokovice,aut.nádr.Baťov  (x)
Společenský dům  (A)
Hurdisky  (x)
Teplárna  ()
Pneumatikárna  (x)
U Dřevnice  (x)
Nadjezd  (x)
Otrokovice,Trelleborg  ()
Otrokovice,náměstí  (A)
Havlíčkova  ()
Otrokovice,žel.st.  (A)
Dr.E.Beneše  ()
Kvítkovice,Zlínská  (xA)
Trávníky  (x)
Malenovice,obchod.zóna-LAPP  (x)
Malenovice,Centro  ()
Malenovice,ZPS  (A)
Sklady  (x)
U Mlýna  (xA)
Malenovice,sídliště  (x)
Malenovice,křiž.  (A)
Pila  (x)
Cihelna  (x)
Šrámkova-VITAR  (x)
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné-Ovečkárna  ()
Zahradnická-Kovárna VIVA  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Baťova nem.-vozovna  ()
00 
01 
02 
03 
04 48P 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 53Vg 
14 
15 
16 11 
17 
18 43 
19 
20 
21 
22 
23 57$ 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
$ - Spoj ZASTAVUJE na všech zastávkách MHD
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Od 25.7. do 6.8. NEOBSLUHUJE zast. Otrokovice,Trelleborg
- Zastávka je bezbariérově přístupná
I - Zastávka je v systému integrované dopravy
L - Ze zast. Školní jede na Lesní čtvrť
P - Ze zast. Nám. Práce jede na Průmyslová zóna,točna
T - Jede přes zast. Teplárna a Pneumatikárna
V - Ze zast. Školní jede na Velíková,točna
g - Jede přes zast. Otrokovice,Trelleborg
x - Zastávka na znamení
z - Končí v zast. Školní