36   Velíková - ZOO Lešná - Kostelec,lázně - Náměstí Práce - Sportovní hala
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
-
0
1
2
3
4
5
5
5
6
7
7
8
8
10
10
11
11
12
13
13
13
13
13
-
0
1
3
4
6
8
9
9
10
11
13
14
15
18
18
20
21
23
25
27
28
31
31
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,U Kapličky  (x)
Lešná ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov-Internext  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 11xV 41xV 
05 
06 24xtn 
07 24x 
08 13ye 48x 
09 
10 10x 51y 
11 40x 
12 38xe 
13 00y 27x 
14 05x 
15 31x 
16 01y 
17 
18 45xe 
19 16xVe 47Vye 
20 16xVe 
21 06xe 
22 12xVe 
23 09xVe 
00 
01 
02 
03 
04 54xVe 
05 54xm 
06 56xe 
07 
08 31xe 
09 
10 13xe 
11 53xe 
12 
13 03xe 
14 43xe 
15 
16 11xe 
17 31xe 
18 
19 03xe 
20 33xe 
21 59x+Ve 
22 
23 09xbV 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
V - Zastavuje na zast. Vršava
b - Vozovna po tř. T. Bati
e - Jede ke Sportovní hale
m - Jede na Náměstí Míru
n - Ve dnech škol. prázdnin jede na Antonínovu
t - Jede na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení
y - Vynechává zast. Štípa,škola a Kostelec,hřbitov