36   Velíková - ZOO Lešná - Kostelec,lázně - Náměstí Práce - Sportovní hala
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
-
-
-
-
0
1
2
3
3
4
4
5
5
6
8
8
9
9
10
11
11
11
11
11
-
-
-
-
0
2
4
5
5
6
7
9
10
11
14
14
16
17
19
21
23
24
27
27
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,U Kapličky  (x)
Lešná ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov-Internext  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 15xV 45xV 
05 
06 28xtn 
07 28x 
08 17ye 52x 
09 
10 14x 55y 
11 44x 
12 42xe 
13 04y 31x 
14 09x 
15 35x 
16 05y 
17 
18 49xe 
19 20xVe 51Vye 
20 20xVe 
21 10xe 
22 15xVe 
23 12xVe 
00 
01 
02 
03 
04 58xVe 
05 58xm 
06 
07 00xe 
08 35xe 
09 
10 17xe 
11 57xe 
12 
13 07xe 
14 47xe 
15 
16 15xe 
17 35xe 
18 
19 07xe 
20 37xe 
21 
22 02x+Ve 
23 12xbV 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
V - Zastavuje na zast. Vršava
b - Vozovna po tř. T. Bati
e - Jede ke Sportovní hale
m - Jede na Náměstí Míru
n - Ve dnech škol. prázdnin jede na Antonínovu
t - Jede na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení
y - Vynechává zast. Štípa,škola a Kostelec,hřbitov