36   Velíková - ZOO Lešná - Kostelec,lázně - Náměstí Práce - Sportovní hala
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 2.9.2019
Dny pracovního klidu
platnost od 29.6.2019
-
-
-
-
0
2
4
5
6
7
9
10
11
14
14
16
17
19
21
23
25
28
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Lešná,ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 28xt 
05 
06 
07 00xmL 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 24x 
15 
16 32x 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 58x 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ve dnech škol. vyuč. pokračuje na Lesní čtvrť
m - Končí v zast. Náměstí Míru
t - Ze zast. Nám. Práce pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení