36   Velíková - ZOO Lešná - Kostelec,lázně - Náměstí Práce - Sportovní hala
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
-
-
-
0
1
2
3
4
4
4
5
6
6
6
9
9
9
10
11
11
11
12
12
12
-
-
-
0
1
3
5
6
6
7
8
10
11
12
15
15
17
18
20
22
24
25
28
28
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,U Kapličky  (x)
Lešná ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov-Internext  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 14xV 44xV 
05 
06 27xtn 
07 27x 
08 16ye 51x 
09 
10 13x 54y 
11 43x 
12 41xe 
13 03y 30x 
14 08x 
15 34x 
16 04y 
17 
18 48xe 
19 19xVe 50Vye 
20 19xVe 
21 09xe 
22 14xVe 
23 11xVe 
00 
01 
02 
03 
04 57xVe 
05 57xm 
06 59xe 
07 
08 34xe 
09 
10 16xe 
11 56xe 
12 
13 06xe 
14 46xe 
15 
16 14xe 
17 34xe 
18 
19 06xe 
20 36xe 
21 
22 01x+Ve 
23 11xbV 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
V - Zastavuje na zast. Vršava
b - Vozovna po tř. T. Bati
e - Jede ke Sportovní hale
m - Jede na Náměstí Míru
n - Ve dnech škol. prázdnin jede na Antonínovu
t - Jede na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení
y - Vynechává zast. Štípa,škola a Kostelec,hřbitov