36   Zlín,Velíková,točna - Zlín,Antonínova
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.12.2023
Dny pracovního klidu
platnost 29.6.-1.9.2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
4
5
6
8
10
12
13
15
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková,Dolní konec  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,družstvo  (x)
Štípa,škola  ()
Štípa,pošta  (x)
Kostelec,hřbitov  (x)
Lešná,ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  (x)
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně-Zlínská  (x)
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Padělky I.  (x)
Cigánov  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Univerzitní park  ()
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 42t 
05 
06 
07 14L 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 40 
15 
16 47 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 09 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ze zast. Nám. Míru jede na Lesní čtvrť přes Školní
t - Ze zast. Nám. Práce jede na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Zastávka na znamení
z - Ze zast. Nám. Míru jede na Školní
Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů