31   Jaroslavice,točna - Náměstí Práce - Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
6
7
8
10
11
13
13
16
17
19
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 36 
05 12 33P 42 
06 12 42 
07 00K 02e 09 21 47n 51K 
08 21 58 
09 28 58 
10 38 
11 08 38 
12 13M 48M 
13 23M 32n 56M 
14 26M 56M 
15 26M 49n 56M 
16 26M 
17 01M 31M 
18 14M 44M 
19 14M 44M 
20 14M 44M 
21 14M 44M 
22 19M 39MP 
23 
00 
01 
02 
03 
04 26MP 50 
05 15 45 
06 15 46 
07 17 48 
08 18 58 
09 38 
10 08 38 
11 08 38 
12 08M 38M 
13 08M 38M 
14 08M 38M 
15 08M 38M 
16 08M 38M 
17 13M 49M 
18 29M 
19 04M 39M 
20 14M 49M 
21 37M 
22 24M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení