31   Jaroslavice,točna - Náměstí Práce - Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4
5
6
8
9
11
11
14
15
17
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 38 
05 14 35P 44 
06 14 44 
07 02K 04e 11 23 41 49n 53K 
08 23 
09 00 30 
10 00 40 
11 10 40 
12 15M 50M 
13 25M 34n 58M 
14 28M 58M 
15 28M 51n 58M 
16 28M 
17 03M 33M 
18 16M 46M 
19 16M 46M 
20 16M 46M 
21 16M 46M 
22 21M 41MP 
23 
00 
01 
02 
03 
04 28MP 52 
05 17 47 
06 17 48 
07 19 50 
08 20 
09 00 40 
10 10 40 
11 10 40 
12 10M 40M 
13 10M 40M 
14 10M 40M 
15 10M 40M 
16 10M 40M 
17 15M 51M 
18 31M 
19 06M 41M 
20 16M 51M 
21 39M 
22 26M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení