31   Jaroslavice,točna - Náměstí Práce - Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
4
6
6
9
10
12
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 20 55 
13 30 
14 03 33 
15 03 33 
16 03 33 
17 08 38 
18 21 51 
19 21 51 
20 21 51 
21 21 51 
22 26 46Px 
23 
00 
01 
02 
03 
04 33Px 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 15 45 
13 15 45 
14 15 45 
15 15 45 
16 15 45 
17 20 56 
18 36 
19 11 46 
20 21 56 
21 44 
22 31 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
x - Z Kudlova,UPP pokračuje jako linka č. 32
x - Zastávka na znamení