31   Jaroslavice,točna - Náměstí Práce - Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
4
5
7
7
10
11
13
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 42 
05 18 39P 48 
06 18 48 
07 06K 15 27 45 53n 57K 
08 27 
09 04 34 
10 04 44 
11 14 44 
12 19M 54M 
13 29M 38n 
14 02M 32M 
15 02M 32M 55n 
16 02M 32M 
17 07M 37M 
18 20M 50M 
19 20M 50M 
20 20M 50M 
21 20M 50M 
22 25M 45MP 
23 
00 
01 
02 
03 
04 32MP 56 
05 21 51 
06 21 52 
07 23 54 
08 24 
09 04 44 
10 14 44 
11 14 44 
12 14M 44M 
13 14M 44M 
14 14M 44M 
15 14M 44M 
16 14M 44M 
17 19M 55M 
18 35M 
19 10M 45M 
20 20M 55M 
21 43M 
22 30M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení