31   Jaroslavice,točna - Náměstí Práce - Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
3
5
5
8
9
11
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 21 56 
13 31 
14 04 34 
15 04 34 
16 04 34 
17 09 39 
18 22 52 
19 22 52 
20 22 52 
21 22 52 
22 27 47Px 
23 
00 
01 
02 
03 
04 34Px 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 16 46 
13 16 46 
14 16 46 
15 16 46 
16 16 46 
17 21 57 
18 37 
19 12 47 
20 22 57 
21 45 
22 32 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
x - Z Kudlova,UPP pokračuje jako linka č. 32
x - Zastávka na znamení