31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
0
1
3
4
5
10
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 35M 
05 00M 25M 55M 
06 25M 55M 
07 10M 23M 35Mb 55M 
08 35M 
09 12M 42M 
10 12M 52M 
11 22M 52M 
12 30 
13 05 40 45mn 
14 13 43 
15 13 43 
16 09bn 13 43 
17 18 48 
18 29 59 
19 29 59 
20 29 59 
21 29 59 
22 37 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 02M 27M 57M 
06 27M 
07 01M 31M 
08 01M 31M 
09 11M 51M 
10 21M 51M 
11 21M 51M 
12 23 53 
13 23 53 
14 23 53 
15 23 53 
16 23 53 
17 29 
18 04 44 
19 19 54 
20 29 
21 03 51 
22 37 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
m - Končí v zast. Náměstí Míru
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení