31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
4
5
7
8
9
11
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 47 
05 13 38 
06 08 38 
07 09 24 37 49b 
08 09 49 
09 26 56 
10 26 
11 06 36 
12 06 41 
13 16 51 
14 24 54 
15 24 54 
16 20bn 24 54 
17 29 59 
18 09b 39 46b 
19 09 39 
20 09 39 
21 09 39 
22 08 45 
23 01b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 13 38 
06 08 38 
07 13 43 
08 13 43 
09 23 
10 03 33 
11 03 33 
12 03 33 
13 03 33 
14 03 33 
15 03 33 
16 03 33 
17 03 39 
18 14 54 
19 29 39b 
20 04 39 
21 12 
22 00 45 
23 01b 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení