31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
0
5
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 39 
05 05 30 
06 00 30 
07 00 15 28 40b 
08 00 40 
09 17 47 
10 17 57 
11 27 57 
12 32 
13 07 42 47mn 
14 15 45 
15 15 45 
16 11bn 15 45 
17 20 50 
18 31 
19 01 31 
20 01 31 
21 01 31 
22 01 39 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 06 31 
06 01 31 
07 05 35 
08 05 35 
09 15 55 
10 25 55 
11 25 55 
12 25 55 
13 25 55 
14 25 55 
15 25 55 
16 25 55 
17 31 
18 06 46 
19 21 56 
20 31 
21 05 53 
22 39 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
m - Končí v zast. Náměstí Míru
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení