31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
0
2
3
4
9
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 36M 
05 01M 26M 56M 
06 26M 56M 
07 11M 24M 36Mb 56M 
08 36M 
09 13M 43M 
10 13M 53M 
11 23M 53M 
12 31 
13 06 41 46mn 
14 14 44 
15 14 44 
16 10bn 14 44 
17 19 49 
18 30 
19 00 30 
20 00 30 
21 00 30 
22 00 38 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 03M 28M 58M 
06 28M 
07 02M 32M 
08 02M 32M 
09 12M 52M 
10 22M 52M 
11 22M 52M 
12 24 54 
13 24 54 
14 24 54 
15 24 54 
16 24 54 
17 30 
18 05 45 
19 20 55 
20 30 
21 04 52 
22 38 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
m - Končí v zast. Náměstí Míru
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení