Pro veřejnost

18. 7. 2023

Jízdné, jízdenky – 2. část

Po osvobození v květnu roku 1945, kdy pravidelný provoz trolejbusové dopravy ve Zlíně trval rok a dva měsíce, došlo k dílčí úpravě tarifních podmínek. Zrušena byla […]
9. 5. 2023

Jízdné, jízdenky

Jízdné, jeho placení a výběr jsou neoddělitelnou součástí provozu a ještě více ekonomiky MHD. Už dříve jsme konstatovali, že při budování nových dopravních systémů v předminulém […]
28. 2. 2023

Ploština 1984–1989

V této části vzpomínek se nebudu zabývat ani Zlínem ani jeho veřejnou dopravou. Vzpomenu na účast tehdejšího Dopravního podniku na organizaci z mého pohledu jedné z […]
30. 1. 2023

Nástup kloubových trolejbusů – 2. díl

V předcházejícím díle jsme skončili v okamžiku, kdy se nový a první prototyp kloubového trolejbusu Škoda-Sanos 200Tr objevil ve Zlíně (druhé shodné vozidlo bylo určeno pro […]
9. 12. 2022

Nástup kloubových trolejbusů

Ve 14. kapitole jsme sledovali, jak nárůst obyvatel Zlína, ale i Otrokovic spolu s rozvojem průmyslu předbíhaly možnosti MHD. Připomeňme, že zatímco v roce 1970 byl […]
9. 6. 2022

Spolupráce s Ukrajinou v 90. letech

V době, kdy Ukrajina čelí válečnému konfliktu a není zřejmé, jak bude další spolupráce s touto těžce zkoušenou zemí pokračovat a na co bude navazovat, může […]