31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
4
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 54 
05 20 45 
06 15 45 
07 16 31 44 
08 16 56 
09 33 
10 03 33 
11 13 43 
12 13 48 
13 23 58 
14 31 
15 01 31 
16 01 31 
17 01 36 
18 06 46 
19 16 46 
20 16 46 
21 16 46 
22 15 52 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 20 45 
06 15 45 
07 20 50 
08 20 50 
09 30 
10 10 40 
11 10 40 
12 10 40 
13 10 40 
14 10 40 
15 10 40 
16 10 40 
17 10 46 
18 21 
19 01 36 
20 11 46 
21 19 
22 07 52 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
x - Zastávka na znamení