Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
0
1
2
3
5
5
8
11
11
14
15
16
18
19
21
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 47Č 
05 01 31 
06 01 26 51 
07 10š 20eš 36eš 
08 10 40 
09 20K 
10 00 40 
11 20K 
12 00M 40M 
13 10M 40M 
14 10M 30M 50M 
15 10M 30M 50M 
16 10M 30M 50MK 
17 20M 40e 
18 00M 39MK 
19 19M 59M 
20 39MK 
21 09M 39M 
22 09M 39M 59e 
23 
00 
01 
02 
03 
04 39 
05 19 59 
06 40K 
07 20 
08 00 40K 
09 20 
10 00 40K 
11 20 
12 00M 40MK 
13 20M 
14 00M 40MK 
15 20M 
16 00M 40MK 
17 20M 
18 00M 39MK 
19 19M 59M 
20 39MK 
21 19M 59M 
22 19e 39M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
x - Zastávka na znamení
š - Jede přes zast. Zimní lázně a Školní
Č - IDS na zast. U Zámku, Arriva Morava, 823410 1