Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 54 
05 16 46 
06 16 41 55K 
07 06 29 46 54 
08 25 55 
09 35K 
10 15 55 
11 35K 
12 18 58 
13 28 58 
14 13K 28 48 
15 08 28 48 
16 08 28 48 
17 08K 38 
18 17 56K 
19 36 
20 16 56K 
21 26 55 
22 25 55 
23 
00 
01 
02 
03 
04 53 
05 33 
06 13 55K 
07 35 
08 15 55K 
09 35 
10 15 55K 
11 35 
12 17 57K 
13 37 
14 17 57K 
15 37 
16 17 57K 
17 37 
18 17 56K 
19 36 
20 16 56K 
21 36 
22 15 55 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
x - Zastávka na znamení