Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
3
6
9
9
12
13
14
16
17
19
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 49Č 
05 03 33 
06 03 28 53 
07 12š 22eš 38eš 
08 12 42 
09 22K 
10 02 42 
11 22K 
12 02M 42M 
13 12M 42M 
14 12M 32M 52M 
15 12M 32M 52M 
16 12M 32M 52MK 
17 22M 42e 
18 02M 41MK 
19 21M 
20 01M 41MK 
21 11M 41M 
22 11M 41M 
23 01e 
00 
01 
02 
03 
04 41 
05 21 
06 01 42K 
07 22 
08 02 42K 
09 22 
10 02 42K 
11 22 
12 02M 42MK 
13 22M 
14 02M 42MK 
15 22M 
16 02M 42MK 
17 22M 
18 02M 41MK 
19 21M 
20 01M 41MK 
21 21M 
22 01M 21e 41M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
x - Zastávka na znamení
š - Jede přes zast. Zimní lázně a Školní
Č - IDS na zast. U Zámku, Arriva Morava, 823410 1