Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
4
5
7
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 53 
05 15 45 
06 15 40 54K 
07 05 28 45 53 
08 24 54 
09 34K 
10 14 54 
11 34K 
12 14M 54M 
13 24M 54M 
14 12K 24M 44M 
15 04M 24M 44M 
16 04M 24M 44M 
17 04MK 34M 
18 14M 53MK 
19 33M 
20 13M 53MK 
21 23M 52M 
22 22M 52M 
23 
00 
01 
02 
03 
04 52 
05 32 
06 12 54K 
07 34 
08 14 54K 
09 34 
10 14 54K 
11 34 
12 14M 54MK 
13 34M 
14 14M 54MK 
15 34M 
16 14M 54MK 
17 34M 
18 14M 53MK 
19 33M 
20 13M 53MK 
21 33M 
22 12M 52M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
x - Zastávka na znamení