Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
2
5
8
8
11
12
13
15
16
18
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 50Č 
05 04 34 
06 04 29 54 
07 13š 23eš 39eš 
08 13 43 
09 23K 
10 03 43 
11 23K 
12 03M 43M 
13 13M 43M 
14 13M 33M 53M 
15 13M 33M 53M 
16 13M 33M 53MK 
17 23M 43e 
18 03M 42MK 
19 22M 
20 02M 42MK 
21 12M 42M 
22 12M 42M 
23 02e 
00 
01 
02 
03 
04 42 
05 22 
06 02 43K 
07 23 
08 03 43K 
09 23 
10 03 43K 
11 23 
12 03M 43MK 
13 23M 
14 03M 43MK 
15 23M 
16 03M 43MK 
17 23M 
18 03M 42MK 
19 22M 
20 02M 42MK 
21 22M 
22 02M 22e 42M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
x - Zastávka na znamení
š - Jede přes zast. Zimní lázně a Školní
Č - IDS na zast. U Zámku, Arriva Morava, 823410 1