Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
0
1
2
4
4
7
10
10
13
14
15
17
18
20
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 48Č 
05 02 32 
06 02 27 52 
07 11š 21eš 37eš 
08 11 41 
09 21K 
10 01 41 
11 21K 
12 01M 41M 
13 11M 41M 
14 11M 31M 51M 
15 11M 31M 51M 
16 11M 31M 51MK 
17 21M 41e 
18 01M 40MK 
19 20M 
20 00M 40MK 
21 10M 40M 
22 10M 40M 
23 00e 
00 
01 
02 
03 
04 40 
05 20 
06 00 41K 
07 21 
08 01 41K 
09 21 
10 01 41K 
11 21 
12 01M 41MK 
13 21M 
14 01M 41MK 
15 21M 
16 01M 41MK 
17 21M 
18 01M 40MK 
19 20M 
20 00M 40MK 
21 20M 
22 00M 20e 40M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
x - Zastávka na znamení
š - Jede přes zast. Zimní lázně a Školní
Č - IDS na zast. U Zámku, Arriva Morava, 823410 1