Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
32   Filmové ateliéry,točna - Kudlov,točna - Náměstí Práce - Maják,točna - Filmové ateliéry,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.1.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
3
6
6
9
10
11
13
14
16
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,točna  (#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,Výhledy  (x#)
Kudlov,střed  (x#)
Kudlov,dolní konec  (x#)
Hradská  (x#)
Zimní lázně  ()
Školní  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 52Č 
05 06 36 
06 06 31 56 
07 15š 25eš 41eš 
08 15 45 
09 25K 
10 05 45 
11 25K 
12 05M 45M 
13 15M 45M 
14 15M 35M 55M 
15 15M 35M 55M 
16 15M 35M 55MK 
17 25M 45e 
18 05M 44MK 
19 24M 
20 04M 44MK 
21 14M 44M 
22 14M 44M 
23 04e 
00 
01 
02 
03 
04 44 
05 24 
06 04 45K 
07 25 
08 05 45K 
09 25 
10 05 45K 
11 25 
12 05M 45MK 
13 25M 
14 05M 45MK 
15 25M 
16 05M 45MK 
17 25M 
18 05M 44MK 
19 24M 
20 04M 44MK 
21 24M 
22 04M 24e 44M 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
( - Zastávka jen pro výstup
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
K - Z Film. ateliérů pokračuje na Kudlov,točna
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
x - Zastávka na znamení
š - Jede přes zast. Zimní lázně a Školní
Č - IDS na zast. U Zámku, Arriva Morava, 823410 1